Ние предлагаме качество на достъпни цени

Хаус Мениджър ЕООД (ЕИК:205318037) е фирма, специализирана в управлението и поддръжката на Етажната Собственост...

Oще за нас

Услугата “Професионален домоуправител”

Регистриране на Етажната Собственост в регистрите на общината.
Създаване и администриране на Книгата на Етажната Собственост.
Организиране и провеждане на Общо събрание не по-малко от 2 пъти годишно.
Завеждане и водене на касова книга, управление на бюджета на входа и изготвяне и представяне на схема за разпределение на месечните разходи.
Изготвяне на годишен отчет
Събиране на такси за поддръжка и управление на Етажната Собственост на място на определена дата след 19:00 часа или по банков път.
Извършване на огледи с фирми подизпълнители във връзка с организирането на ремонтна дейност
Контрол и надзор по ремонтните дейности в Етажната Собственост.
Завеждане на дела по чл. 410 ГПК – Заповедно производство – срещу некоректни платци в Етажната Собственост. Гаранция относно пълна събираемост на месечните вноски.
Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до институциите – Община, Топлофикация, Енергоснабдяване, Софийска Вода, Полиция и т.н.
Представителство пред дружествата, предоставящи комунали услуги по възникнали въпроси относно права, задължения и законни интереси на ЕС.